Termin zgłaszania się na Spartakiadę

Komitet Organizacyjny uprzejmie przypomina, że zgłoszenia udziału w Spartakiadzie przyjmowane są do dnia 15 sierpnia 2013 roku. Do tego terminu przyjmowane będą również zgłoszenia drużyn. Zgłoszenia powinien dokonać kapitan zespołu.
Poniżej znajduje się link do formularza zgłoszeniowego drużyn:
http://www.spartakiada2013.pl/zgloszenia-druzyn/

Pozdrawiamy,
Organizatorzy